Co mam zrobić, aby zmienić siebie i społeczeństwo na lepsze?

Materialno-techniczna podstawa tej planety stała się już na tyle rozwinięta, że rozmiar produkcji zaczął przewyższać poziom możliwej konsumpcji. Społeczeństwo o nastawieniu konsumpcyjnym oraz przestarzały przemysł wyniszczają ekologię i stanowią ogromne obciążenie dla przyrody.

W połowie ubiegłego stulecia ingerencja w ekosystemy przyrody była zauważalna, aczkolwiek jeszcze nie wywoływała poważnych obaw. W dzisiejszych czasach sytuacja jest inna, gdyż mocno zagrożony jest nasz klimat oraz istnienie wielu gatunków roślin i zwierząt.

Prawdziwy postęp ludzkości polega na trosce o dobro innych.

1. Zacznij zmiany od zmiany samego siebie.

Każde zmiany zaczynają się od pracy wewnętrznej nad sobą samym: od rozwoju pokory wewnętrznej, umiejętności widzenia woli Boga we wszystkim, nawet w tym, co się wydaje najgorsze.

Dzisiejsze czasy są bardzo dobrym okresem na to, aby zacząć pracować nad wspaniałą cechą charakteru — odwagą. Wszystko i wszyscy dookoła nas są przesiąknięci strachem i lękami, który jest wszędzie potęgowany, zwłaszcza przez środki masowego przekazu. Należy zrozumieć, że przyciągamy do naszego życia właśnie to, czego się boimy, co krytykujemy, osądzamy i czego nie akceptujemy wewnętrznie.

Jeśli chcemy rozwijać w sobie właściwe cechy charakteru, to będą nam potrzebne regularne techniki medytacyjne, modlitwy, praktyki duchowe, które są zgodne z naszą drogą życiową oraz, oczywiście, bezwarunkowe służenie innym.

2. Należy aktywnie i z entuzjazmem zanurzyć się w służeniu swoim bliskim oraz całemu społeczeństwu.

W czasach teraźniejszych gdziekolwiek spojrzymy — wszędzie można dostrzec możliwość służenia innym. Ile jest wokół nas żywych istot, które potrzebują przeróżnego rodzaju pomocy! Piekłem jest miejsce, gdzie nie możemy nikomu służyć, dlatego z punktu widzenia mędrców żyjemy w miejscu, które można przyrównać do raju.

3. Należy propagować oraz wcielać w życie prawdziwe wartości ludzkie na czterech poziomach rozwoju osobowości: na poziomie fizycznym, społecznym, intelektualnym oraz na poziomie duchowym.

Przede wszystkim mowa jest o zdrowym i trzeźwym trybie życia, sprawianie, że zdrowy tryb życia staje się modny. Można to robić za pomocą czynnych obecnie środków masowego przekazu.

Jeszcze lepszą opcją jest stwarzanie swoich niezależnych środków masowego przekazu: radio, czasopisma i gazety (oraz — daj to Panie Boże — również niezależna telewizja). Należy produkować filmy dokumentalne i fabularne, stwarzać studia teatralne, tworzyć strony internetowe, które uczą i wypełniają ludzi Mądrością i Miłością.

Należy zrozumieć, że każdy człowiek znajduje się na swoim poziomie rozwoju i że każdy człowiek potrzebuje indywidualnego do niego podejścia. Dla przykładu, człowieka głodnego na początek trzeba nakarmić i dopiero później należy go nauczyć w jaki sposób można zarobić na to jedzenie. Albo kolejny przykład: człowieka pijanego i z bronią należy zatrzymać, być może nawet należy go związać.

Jednak to wszystko należy robić z miłością, nie oczekując niczego w zamian. Należy dążyć przede wszystkim do zmian wewnętrznych, a nie zewnętrznych. Należy przede wszystkim pomagać człowiekowi i społeczeństwu w podwyższeniu poziomu swojej świadomości, a nie tylko dbać o osiągnięcie zmian zewnętrznych.

Znajdując się na wyższym poziomie świadomości, znacznie łatwiej jest nam rozwiązywać problemy, które są o poziom niżej.

„Nie możemy rozwiązywać problemów, używając takiego samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się,” – A. Einstein.

4. Należy tworzyć prywatne szkoły, przedszkola, obozy letnie i być może nawet uniwersytety, w których dusza i ciało dzieci nie jest okaleczana (w taki sposób, jak to się dzieje we współczesnych instytucjach edukacyjnych), ale na odwrót — dzieci są w takich miejscach wychowywane na istoty harmonijne.

W szkołach trzeba opowiadać dzieciom o szkodliwości alkoholu i jakichkolwiek innych środków odurzających, należy mówić im o konsekwencjach i grzeszności aborcji, o wadze czystego i dobrego życia.

Trzeba nauczyć dzieci służyć innym istotom w sposób bezwarunkowy, umieć kontrolować swój umysł i uczucia. Zaleca się rozdzielną edukację, gdy dziewczynki i chłopczyki w wieku od 9-10 lat pobierają nauki oddzielnie.

5. W celu uzdrowienia społeczeństwa oraz jednostki ludzkiej należy wskrzeszać wartości rodzinne. Należy dzieci od kołyski uczyć tego, że dziewczynki i chłopczyki są od siebie różne, że każdy z nich ma inną naturę. Należy mówić o tym, że bez rodziny nie jesteśmy w stanie harmonijnie się rozwijać, o tym, że kobieta powinna przede wszystkim zostać matką i dobrą żoną, a mężczyzna — ojcem i mężem. Oczywiście, należy również mówić o szacunku i pomocy względem matki i ojca.

6. Mężczyźni i kobiety powinni być świadomi swojej natury i rozumieć, na czym polega ich droga do harmonii.

Dążenia materialne (rodzina, dom, stworzenie atmosfery przytulności oraz komfortu itd.) dominują wśród kobiet, ponieważ kobieta osiąga stan Miłości Bezwarunkowej właśnie za pomocą dzieci, rodziny, troski, stwarzania w domu oraz dookoła siebie przestrzeni miłości.

Dla kobiety stabilizacja zewnętrzna jest niezmiernie ważna (gdyż bez niej jest trudno wychować dzieci i posiadać spokojny umysł). Aby urodzić zdrowe dzieci, minimum 60% kobiecej energii powinno być skierowanej w kierunku strony materialnej.

Harmonijny mężczyzna przynajmniej 60% swojej prany (dążeń) powinien skierowywać w kierunku duchowości (wyższe centra energetyczne); dążenia i pragnienia materialistyczne są u harmonijnego mężczyzny na drugim miejscu.

Gdy u mężczyzny przeważa jego energia duchowa, to taki mężczyzna czuje, jak zaczyna się uaktywniać siła jego intuicji oraz jak się rozwijają jego zdolności twórcze. Siła jego intelektu się zwiększa.

7. Należy jak najwięcej działać charytatywnie — służyć tym warstwom w społeczeństwie, gdzie jest dużo ludzi biednych, chorych, słabych i pozbawionych opieki.

Nic tak nie oczyszcza serca oraz atmosferę Ziemi, jak służenie bezwarunkowe. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że musimy służyć bliskim nam osobom — rodzicom, małżonkowi/małżonce, dzieciom oraz wszystkim tym, którzy nas otaczają.

Należy pamiętać też o tym, jak bardzo ważnym jest połączenie z innymi ludźmi i społecznościami, które również służą innym. W ten sposób zdrowe siły społeczeństwa będą mogły zwyciężyć i zmienić życie na lepsze na każdym poziomie. Jeśli to się nam uda, to zauważymy, że nasze życie jest wypełnione po brzegi i że daje nam wszystko to, czego potrzebujemy, i nawet więcej, niż potrzebujemy.

Radzę przemyśleć swoje plany na życie i pracować nad sobą na wszystkich czterech poziomach: codziennie, chociaż trochę zwracając uwagę na każdy z tym poziomów. Bardzo szybko zauważycie, jak wasze życie nabiera bogatszych kolorów, jak znikają choroby, jak polepsza się wasze życie osobiste i w ogóle wszystkie sfery życia.

Raim Bleckt

Jeśli znalazłeś błąd w pisowni, powiadom nas, zaznaczając ten tekst i naciskając Ctrl+Enter.

Leave a Comment