Wenus/Shukra

Bogini miłości i piękna. Jowisz jest guru bogów, zaś Wenus jest guru demonów.

Wenus odpowiada naszemu rozumieniu i możliwości docenienia miłości, pokazuje zdolność człowieka do miłości oraz jego możliwości stwarzania piękna dookoła siebie. Jest też wskaźnikiem stopnia harmoniczności określonego człowieka. Odpowiada za dziedzinę muzyki, tańca, poezji i malarstwa.

Dobrze Wenus daje człowiekowi piękno, dobre serce, gust i dobre poczucie humoru. Może również przejawiać się w umiejętnościach wizualizacji, w zdolnościach hipnotycznych i ekstrasensorycznych.

Jeśli Wenus nie jest harmonijna i znajduje się w słabym położeniu, to taki człowiek nie jest zdolny do odróżnienia miłości od przywiązania bądź namiętności; staje się on niewolnikiem swoich uczuć, może być zwolennikiem niższych form kultury (hard rock, “krzycząca” muzyka). Dążenie do przepychu i otaczanie się ładnymi rzeczami może męczyć takiego człowieka, może on ubóstwiać seks i przemoc. Obecne środki masowego przekazu znajdują się pod wpływem niższej energetyki Wenus.

Imię Wenus na sanskrycie to “Shukra” i oznacza jaśniejące światło, ciepło oraz siemię, niosące w sobie początek nowego życia.

Wenus w tamas

 • niemożliwość kontrolowania swoich popędów: człowiek je, pije i śpi z kim chce i co chce,
 • zwracanie się w kierunku czarnej magii,
 • ogromna nienasycona żądza,
 • zboczenia seksualne,
 • rozwiązłość,
 • nieprzebieranie w związkach,
 • prostytucja,
 • przemoc w seksie,
 • nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,
 • energia mężczyzny ulega szybkiej degradacji kiedy nie okazuje on należnego szacunku dla kobiet (nazywając ich na przykład “dupami” itd),
 • pociąg do przedstawicieli tej samej płci,
 • chodzenie w brudnych, dziurawych ubraniach,
 • od miłości (Wenus w radżas) do nienawiści (Wenus w tamas) jest jeden krok, przemoc,
 • śmierć, samobójstwa z powodu miłości.

Wenus w radżas

 • dążenie do manipulowania innymi ludźmi,
 • dążenie do bogactwa, rozkoszy,
 • jest to planeta przychylna dla bohemy,
 • odpowiada pojęciu miłości w gunie namiętności – “kocham ją, bo ma takie nogi, takie piersi!”…
 • często powoduje skłonności homoseksualne u mężczyzn,
 • wielki temperament seksualny, częsta zmiana partnerów seksualnych,
 • przesadne fantazjowanie na tematy seksu,
 • Jaskrawy, rzucający się w oczy ubiór, dążenie do ślepego podążania za modą,
 • przesadne przywiązanie do zewnętrznego położenia materialnego partnera, brak chęci dostrzegania istoty rzeczy,
 • zdrady małżeńskie,
 • niemożliwość przebaczenia partnerowi/partnerce,
 • silna zazdrość.

Choroby osłabionej Wenus:

 • choroby weneryczne,
 • problemy z nerkami,
 • podagra,
 • ekzema,
 • poronienia,
 • niepłodność,
 • deformacje systemu reprodukcyjnego i narządów rodnych,
 • problemy z nasieniem,
 • problemy menstruacyjne,
 • problemy skórne,
 • upadek sił i słabość systemu umunologicznego.
 • Słaba Wenus daje niezadowolenie z warunków życiowych, niepokój w miłości, niestabilność materialną, problemy z przyjaciółmi z powodu pieniędzy, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, manipulację, zwracanie się do pomocy czarnych magów.
 • Słaba Wenus jest dużym problemem – powoduje przywiązanie do formy i niemożliwość dostrzegania sedna rzeczy. Symptomami słabej Wenus są brak powabu i piękna, gustu i wyrafinowania. Agresja, wulgarność, brak szczęścia w życiu osobistym.
 • U mężczyzn osłabiona pozycja Wenus przejawia poprzez trudności w obcowaniu z kobietami lub żona takiego człowieka może być nieszczęśliwa, może odczuwać cierpienia lub być źródłem cierpienia dla swojego męża.

Wenus w sattwie

 • odczuwanie Bezwarunkowej Miłości do wszystkich żywych istot,
 • możliwość akceptacji siebie oraz innych ludzi takimi, jakimi są,
 • wielkoduszność,
 • brak przywiązania do pieniędzy i dóbr materialnych,
 • umiejętność stworzenia przestrzeni miłości dookoła siebie,
 • robienie rzeczy z wdziękiem,
 • właściwe korzystanie z energii kamieni, aromatów kwiatów, muzyki,
 • dobre poczucie piękna,
 • skromność,
 • siła przebaczenia, możliwość wybaczenia wszystkiego,
 • skromne i stylowe ubranie (długie spódnice u kobiet, brak dużego dekoltu w ubiorze),
 • niezwykłe przyciąganie,
 • akt seksualny jest aktem zbliżenia się do Boga,
 • widzenie w partnerze części Absolutu,
 • umiejętność kochania się w stanie medytacyjnym,
 • akt miłości trwa długo i ma na celu dostarczenie przyjemności partnerowi,
 • taka osoba potrafi długo wytrzymać bez uprawiania seksu, a jeśli zachodzi taka potrzeba będzie mogła ona całkowicie wyrzec się seksu.

 

 • Jest to już prawie Miłość Bezwarunkowa. Najważniejszym dla takiego człowieka staje się możliwość oddawania, a nie brania. Gdy taki człowiek mówi, że kocha, to najważniejszym celem dla niego staje się uczynienie drugiej osoby szczęśliwym/ą. Jeśli taka osoba widzi, że stosunki miłosne nie przyniosą dobra dla obojga partnerów, to je przerywa. Jeśli rozumie, że w związku z drugą osobą zatraca samego siebie, przestaje wypełniać swoje zobowiązania i podążać ku swojemu celowi, to taki człowiek może zrezygnować z relacji, czyli zmienia wpływy Wenus z działania w namiętności do działania w satwicznego. Taki człowiek nigdy nie ma pretensji do partnera i nigdy nie ma do niego żadnych wyrzytów. Wyrzuty, pretensje są przejawem energii tamas. W sattwie Wenus przejawia się właśnie jako wdzięczność do partnera. Człowiek ma ochotę cały czas dawać, nie brać, chce widzieć partnera szczęśliwym, jest oddany pratnerowi.
 • Kiedy mąż umiera pierwszy jest to bardzo trudne dla kobiety. Mężowi jest znacznie łatwiej przeżyć śmierć partnerki niż kobiecie, zwłaszcza jeśli mężczyzna już jest w podeszłym wieku i zgodnie ze swoją naturą może się oddać duchowym praktykom i wyrzec się świata materialnego.
 • Wenus w sattwie to umiejętność kontrolowania siebie i swoich żądz. Człowiek z Wenus w tamas mówi grubym głosem, używa wulgaryzmów, w jego wypowiedzi jest dużo pretensji.
 • Człowiek z Wenus w radżas mówi bardzo emocjonalnie, słodko i namiętnie,
 • a w sattwie – mówi bardzo miękko, przyjemnie, ładnie, powoli i śpiewnie. Mówi z pozycji miłości bezwarunkowej.
 • Kultywowanie Wenus w energiach sattwy jest szczególnie ważne dla kobiet, bo od tego (a także od pozycji Jowisza) zależy powodzenie w związku małżeńskim i długość związku. Ludzie z Wenus w sattwie są dobrzy, mają dobre poczucie humoru, przyjemną charyzmę, piękno i przyciąganie. Stawiają miłość wyżej niż seks, ich stosunki intymne są uduchowione. Gdy jakaś kobieta ma Wenus w sattwie, to żaden mężczyzna nie może jej się oprzeć, nawet jeśli nie jest typową pięknością. Satwiczna Wenus przejawia się również możliwością uprawiania seksu przez długi czas koncentrując się na sprawieniu przyjemności partnerce/partnerowi.
 • Tacy ludzie potrafią powstrzymywać się od uprawiania seksu jeśli zachodzi taka potrzeba przez długi czas, potrafią też dochować wierności swojemu parnerowi.
 • Kobieta ma bardzo wrażliwe ciało eteryczne (jest ono połączeniem energii Księżyca i Wenus) i każdy partner seksualny pozostawia swój ślad energetyczny w jej ciele przez co najmniej 7następnych lat. Dlatego powinna być bardzo ostrożna z wyborem partnerów, a nawet masażysty. Mężczyzna, który ma Wenus w sattwie może uszczęśliwić kilka kobiet. Posiadanie kilku żon nie jest możliwe w naszych czasach, ale do obowiązków mężczyzny nadal należy całkowite uszczęśliwienie przynajmniej jednej kobiety.
 • Silna Wenus daje charyzmę, możliwość przebudzania entuzjazmu u innych ludzi.

Metody harmonizacji Wenus

 • W celu zwiększenia energii Wenus, należy wykształcać u siebie wrażliwość, wyrafinowanie i co najważniejsze – umiejętność kochania.
 • Należy rozwijać zdolności twórcze i artystyczne, dążyć do bardziej precyzyjnego sposobu wyrażenia samego siebie.
 • Dobrze też wpływa otaczanie się jasnymi kwiatami i pięknymi przedmiotami. Kobietom należy dbać o rozwój u siebie cech typowo kobiecych, a mężczyźnie należy dbać o kobiety, które odgrywają ważną rolę w jego życiu, sprzyja temu też wierność małżeńska.
 • Energię Wenus stymulują słodkie zapachy róży, szafranu, jaśminu, lotosu, lilii, irysa.
 • Zioła: szatawari, biała musali, dudnik chiński, aloes, remania i liście maliny.
 • Indyjscy astrolodzy radzą ofiarowanie (szczególnie w piątki) jaskrawych jedwabnych ubrań, ryżu i topionego masła.

Jak rozwijać w sobie umiejętność miłości

 • Rozwijając w sobie Miłość Bezwarunkową można w krótkim okresie czasu pokonać negatywny wpływ wszystkich planet, czyli wyjść poza wpływy prawa karmy. Miłość Bezwarunkowa oznacza też kochanie samego siebie, bo jak możemy pokochać kogoś innego jeśli nie kochamy samego siebie – “kochaj bliżniego jak siebie samego”. Każdy z nas jest cząsteczką Boga i nie można kochać całości nie kochając poszczególnych Jego części.
 • Miłość niesie ze sobą optymizm i radość, z miłością należy przyjmować wszystkie sytuacje życiowe i nie być zależnym od warunków zewnętrznych. Miłość to nie uczynek, nie działanie, a określony stan umysłu, stan świadomości. Stan miłości jest tak samo naturalny jak oddychanie.
 • Wenus jest odpowiedzialna za młodość i młody wygląd.
 • Daje poczucie humoru, wielkoduszność, poczucie miłości romantycznej.
 • Chakterystyka zewnętrzna: niezbyt wysoki wzrost, ciało z wyraziście zanaczonymi formami, okrągła twarz, dobre oczy, kręcone włosy, przyjemny głos, wdzięk, powab, hipnotyzm, artystyczność, umiejętność właściwego zastosowania kamieni, aromatów, kolorów, itd.
 • W ciele ludzkim Wenus odpowiada za skórę, gardło, jajniki, weny, nerki, narządy rodne, formę oczu i podbródek.
 • Dzień Wenus – piątek
 • Najlepsze położenie – 4 dom
 • W celu harmonizacji Wenus bardzo korzystnym jest dawanie prezentów kochanym osobom. Piątek to również dobry dzień dla zamążpójścia. Niektóre szkoły astrologiczne twierdzą, że piątek nie jest dobrym dniem na robienie zakupów, gdyż prowadzi to do niepotrzebnego wydawania pieniędzy.
 • Kolory: różowe, półprzezroczysty, cytrynowo-żółty, biały, wszystkie jaskrawe kolory.
 • Kamień – brylant, ale tańszym zamiennikiem, prawie równoznacznym w swej sile jest kryształ kwarcu.
 • Kierunek: południowy – wschód. Jest to dobre miejsce na kominek, świecę, rzeczy związane z działalnością artystyczną.
 • Przyroda: kobieca, wodna, emocjonalna i wrażliwa
 • Zawód: aktorzy, malarze, lekarze, masażyści, kosmetolodzy, sprzedawcy drogich rzeczy, związanych ze sztuką, muzycy, malarze, poeci, ludzie zwiążanie ze śpiewem, teatrem, kinem bądź show businessem. Przy źle usytuowanej Wenus – prostytucja.
 • Cyfra – 6
 • Urodzeni 6,15 i 24 każdego miesiąca (albo ci, których liczba numerologiczna jest podzielna przez 6) znajdują się pod wpływem Wenus.
 • Czwarty czakram, tak zwany czakram serca (Anachata). W tym czakramie egzaltuje Księżyc i Saturn, najlepsze cechy Saturna i Księżyca dają najwyższy przejaw Wenus.
 • Mantra Wenus: Om Namo Bhagavate Parasuramaya

Jeśli znalazłeś błąd w pisowni, powiadom nas, zaznaczając ten tekst i naciskając Ctrl+Enter.

Leave a Comment