Słońce/Surya

W świecie materialnym Słońce jest personifikacją Wyższego Boskiego światła – Brahmana.

Głównym przeznaczeniem Słońca jest roztopienie fałszywego Ego i odnowienie rzeczywistego Ego.

Rzeczywiste Ego jest przyrodą duszy, która polega na tym, że człowiek chce żyć dla innych, a nie dla siebie samego. My, ludzie, czujemy się nieszczęśliwi właśnie dlatego, że nasze myśli i uczynki przeciwstawiają się naszej prawdziwej naturze.

 

Słońce w tamas charakteryzuje się następującymi cechami charakteru i modelami zachowań:

 • niemożliwość obudzenia się wcześnie z rana i wcześniejszego położenia się do łóżka,
 • próżność,
 • spowolnienie umysłu,
 • ogromny egoizm,
 • chorobliwa zależność od zdania innych,
 • całkowita nieodpowiedzialność,
 • niemożliwość dotrzymania obietnic,
 • cieszenie się na widok cierpień innych (na przykład w chwili, gdy u sąsiada jest pożar),
 • złowrogi stosunek do świata,
 • odczuwane pretensje do innych ludzi i do reszty świata,
 • długotrwały gniew,
 • ogromne mniemanie o sobie (albo na odwrót całkowity brak pewności siebie), stosunek do świata jest pozbawiony szacunku, szczególnie w stosunku do ojca lub osób rządzących,
 • życie pozbawione celu,
 • chęć osiągnięcia sławy i wysokiego stanowiska, które można osiągnąć poprzez cierpienia innych ludzi.

Słońce w radżas:

 • Mocne dążenie do znajdowania się w centrum uwagi,
 • sztuczne, nieszczere uśmiechy,
 • duma,
 • przesadna impulsywność,
 • ogromne dążenie do władzy,
 • dążenie do manipulacji i eksploatacji innych ludzi,
 • duża zależność od zdania innych ludzi,
 • aktywność w osiąganiu swoich celów, ale tylko, wtedy , gdy to przynosi sławę i pochwałę,
 • Szacunek do ojca i innych autorytetów, ale tylko wtedy, gdy “jest ich za co szanować”,
 • Ratowanie innych ludzi na siłę,
 • Dążenie do sławy i wysokiego stanowiska w społeczeństwie, nie zważając na uczucia innych ludzi.

Słońce w sattwa:

 • Wielkie poczucie odpowiedzialności: za siebie, za swój ród, naród oraz wszystkie żywe istoty,
 • hojność,
 • wielkoduszność,
 • szczodrość,
 • dobroczynność w każdym działaniu,
 • wielkie poczucie własnej wartości,
 • serdeczność,
 • dążenie do celu,
 • zdecydowanie,
 • samodyscyplina,
 • duża siła woli,
 • zdolność do rządzenia czymś lub kimś przy jednoczesnym minimalnym stosowaniu przeróżnych kar,
 • radość z życia,
 • nowatorstwo,
 • szacunek do samego siebie i do innych,
 • brak pychy i próżności,
 • niezależność od zdania/osądu innych ludzi, ale uważne słuchanie rad,
 • posiadanie donośnego, rozkazującego głosu.

Słaby kontakt ze Słońcem:

 • słaba budowa ciała,
 • słabe kości,
 • garbienie się,
 • jasne, ale nie żółte, rzadkie włosy,
 • małe oczy.

Zwiększanie korzystnego wpływu Słońca:

Najsilniejsze zmiany można dokonać na poziomie duchowym, kiedy się modlimy do Boga, oczyszczamy swoją świadomość, dążymy do życia duchowego.

Należy życzyć szczęścia wszystkim żywym istotom, kultywować w sobie radość (“dawanie prasłowiańskiego RA”) i dzielić się tą radością z otoczeniem.

Również korzystnym jest wspieranie ludzi, zajmujących się praktykami duchowymi (włączając w to instytucje duchowe), szczególnie w niedzielę, dzień Słońca i rozwijanie w sobie następujących cech charakteru:

 • odpowiedzialności,
 • optymizmu,
 • zdecydowania,
 • dążenia do celu,
 • twardości/nieustępliwości,
 • siły woli,
 • szczerości,
 • wielkoduszności,
 • samodyscypliny,
 • zadowolenia z wykonywanej pracy,
 • nowatorstwa,
 • poczucia własnej godności.

Należy zwalczać:

 • pychę,
 • arogancję,
 • impulsywność,
 • wrogość,
 • wywyższanie się nad innymi ludźmi,
 • brak szacunku,
 • egoizm,
 • długotrwały gniew.

Szczególnie mocno niszczy energię Słońca brak szacunku do ojca, a dla kobiet – również brak szacunku do męża.

Działanie Słońca wzmacniają:

 • codzienne przebywanie na słońcu (co najmniej około 20 min, ale nie w okresie aktywnej fazy Słońca, która trwa od południa do 16.00),
 • spędzanie więcej czasu na świeżym powietrzu,
 • regularne wykonywanie jogi “Przywitanie Słońca” (“Surya namaskar”) o wschodzie Słońca.

Produkty Słońca:

 • owoce,
 • orzechy,
 • lawenda,
 • anyżek,
 • rozmaryn,
 • gałka muszkatołowa,
 • aloes,
 • szafran.

Duchowni indyjscy radzą w niedzielę karmić krowy ciastem.

 • Mantra:

Om Namo Bhagavate Ramaczandraja,

Om Surya Namah

 • Dzień Słońca – niedziela.

Jest to planeta królewska.

 • Zawód: król, zarządca, lider, polityk, lekarz.
 • Planeta wymaga szacunku do ojca. Jeśli takiego szacunku brakuje, to boski aspekt słoneczny w życiu takiego człowieka zostaje zamknięty (to samo dotyczy szacnku do kierownika, szefa w pracy, rządu).
 • Korzystnym jest posiadanie dużych okien i usytuowanie drzwi wejściowych do domu od strony wschodu.
 • Znak – Lew
 • Metal: złoto i miedź
 • Kamień: rubin
 • Słońce daje człowiekowi siłę wewnętrzną i uświadomienie sobie swojego wewnętrznego “Ja”.

Energetyka Słońca jest bardzo zbliżona z energetyką Marsa.

Odpowiada za “Trzecie oko” i Szósty czakram.

Słońce odpowiada też widzeniu. Gdy człowiek rozwija się duchowo, może osiągnąć stan widzenia innych wymiarów rzeczywistości (innych światów). Słońce w swoim najwyższym przejawie daje człowiekowi widzenie transcendentalne.

Jeśli znalazłeś błąd w pisowni, powiadom nas, zaznaczając ten tekst i naciskając Ctrl+Enter.

Leave a Comment