Saturn – wielki nauczyciel

Saturn od tysiącleci uważano za najważniejszą planetę nie tylko w starożytnych Indiach, lecz również w innych kulturach świata. Ta planeta odpowiada za cierpienia i nieszczęścia w życiu ludzi. Jej działanie jest karmiczne, co oznacza że człowiek prawie nic nie potrafi zmienić w tej sferze życia, którą zarządza Saturn. Zajmuje on honorowe miejsce w astrologii wedyjskiej, bo jest to główna siła, która potrafi zmieniać losy ludzi.

W astrologii od dawna uważano Saturn za czynnik odpowiadający za śmierć, choroby, nieszczęścia, biedę, rozłąkę i przeróżnego rodzaju cierpienia. Z duchowego punktu widzenia uosabia on takie cechy charakteru, jak realizowana mądrość, dyscyplina, ascetyzm, powaga, brak przywiązania  do tego świata, cierpliwość i poczucie wewnętrznego odizolowania od ogólnej masy ludzi. Saturn odpowiada za długość i jakość życia. 

Słońce i Księżyc, Mars i Wenus uosabiają męski i kobiecy Boski początek, i między innymi sferę rodzicielstwa i romantyzmu. Natomiast Jowisz i Saturn są często nazywane Wyższymi duchowymi planetami – nauczycielami, ich okresy wpływów trwają 16 i 19 lat. Są one niczym marchewka i kij Wszechświata, dzięki którym mamy szansę wyzbyć się egoizmu i nieuctwa. Jowisz symbolizuje twórczość i energię rozszerzenia, natomiast Saturn przynosi zniszczenie i ucisk. Jowisz wnosi w życie człowieka radość i optymizm, jest dobrym nauczycielem  – natomiast Saturn przynosi smutek i pesymizm. Jest surowym, a czasami nawet okrutnym nauczycielem. Im więcej jesteśmy od czegoś uzależnieni albo czujemy się do czegoś przywiązani w tym świecie, tym większe lęki odczuwamy przed obliczem Saturna. 

Lekcje Saturna przyczyniają się do rozwoju naszej Duszy. Wiele wzniosłych dusz świadomie wybiera życie pełne cierpień i ograniczeń, aby osiągnąć szybszy postęp. 

Saturn jest najbardziej powolną  ze wszystkich planet, spowalnia wszystkie procesy i je zatrzymuje. Imię Saturna na sanskrycie to „Shani” co oznacza „powolny”. Saturn często wnosi w życie ludzi pewne odroczenia i opóźnienia. Potrafi wysysać z człowieka wszystkie siły zarówno na poziomie fizycznym, jak i na poziomie intelektualnym, przyczynia się do odczuwanej depresji, przygnębienia,  melancholii, przeróżnych lęków oraz do użalania się nad samym sobą. 

Dlaczego tak sie dzieje? Przyczyną tego jest nasz egoizm. ponieważ na najniższym poziomie Saturn jest planetą egoizmu. Im bardziej człowiek jest egoistyczny, tym mocniej i bardziej uciążliwiej oddziałuje na niego Saturn. 

Prawie wszystkie nasze dążenia materialistyczne, jak na przykład pragnienie posiadać własny dom, stabilność materialną i bogactwo zazwyczaj są zamaskowaną formą instynktu przetrwania. Te dążenia wyrastają z naszych leków przed ograniczeniami, niestabilnością tego świata i biedą,  która przynosi Saturn. Ta planeta przyczynia się do powstawania naszych pragnień materialnych, aby w końcu je zniszczyć.

Saturn jest planetą strachów i lęków, które rodzą się z naszego egoizmu. Zaćmiewa nasz mózg przeróżnymi lękami. Wielu wyzbytych emocji przestępców znajduje się pod wpływami Saturna w jego najniższym położeniu, często w połączeniu z Marsem. 

Ten kto zdaje egzamin Saturna jest w stanie wznieść się na najwyższy poziom ewolucji duchowej. 

Ta planeta odpowiada za najwyższą realizowaną wiedzę, dostęp do której jest możliwy tylko wtedy, gdy człowiek potrafi być skromny,  wolny od przywiązań tego świata oraz uzależnień i potrafi pilnie pracować i poświęcać się dla dobra innych ludzi. Posiadając takie cechy charakteru człowiek może być rzeczywiście wolny. 

Mądrość Saturna znalazła swoje odbicie w wedantyźmie oraz w buddyjskich naukach o niestabilności i tymczasowości wszystkiego tego, co jest w tym świecie. Nauki te mówią o tym,  że ten świat jest pełen cierpienia. 

W świecie materialnym istnieją trzy guny. Są to trzy podstawowe energię, które tworzą, podtrzymują i niszczą wszechświat. Jest to namiętność (rajas), błogość (Satwa) oraz nieuctwo (tamas).

Guna jest terminem zapożyczonym z sanskrytu, który w dosłownym tłumaczeniu oznacza „lina”, jednak jest to tłumaczenie powierzchowne. W dziele „Yoga sutra”, które leży u podstaw psychologii wschodniej znajdziemy bardziej dokładne i głębokie tłumaczenie: „guny są tym wszystkim, co leży u podstaw wszystkich cech”. Przenikają one wszystko: nasze myśli, słowa i uczynki… wszystko w tym świecie podlega ich wpływom.

Planety również mogą oddziaływać na nas za pomocą gun lub za pomocą określonych ich kombinacji. Jednak zawsze mamy wybór odnośnie guny, pod wpływem której chcemy istnieć i nasza karma zmienia się pod wpływem naszego wyboru. 

Gdy człowiek postępuje, myśli i obcuje z innymi ludźmi znajdując się pod wpływem guny nieuctwa (tamas) lub namiętności (rajas), to dochodzi do pogorszenia się jego karmy. Jeśli natomiast wykazuje się cechami odpowiednimi dla cech satwicznych, to nawet jeśli w chwili urodzenia jego planeta była słaba, to wpływ tej planety z czasem się polepsza i przynosi mu zdrowie, szczęście i powodzenie.

Słońce, Księżyc i Jowisz znajdują się pod wpływem energii satwicznych (błogich). 

Mars, Saturn, Rachu i Ketu  – pod wpływem energii nieuctwa, a Wenus i Merkury pod wpływem energii namiętności. 

Zazwyczaj wpływ planet w określonych gunach jest mieszany i może się zmieniać nawet w ciągu dnia. Ten wpływ jest całkowicie uzależniony od naszych myśli, uczynków i otoczenia. 

Saturn pod wpływem energii nieuctwa (tamas) 

Taki człowiek jest bardzo przygnębiony i ponury. Przygnębienie jest jednym z głównych grzechów w chrześcijaństwie. Dodatkowo taki człowiek może odczuwać pogardę w kierunku innych ludzi, może chcieć zadawać im ból I ich poniżać. Przejawem takiego Saturna są depresje, ogromny strach, chłód, okrucieństwo i poczucie pustki w duszy. Przejaw takiego Saturna obdarza człowieka ślepym oraz niewytłumaczalnym gniewem, taki człowiek nawet nie rozumie, co robi. 

Taki człowiek jest leniwy, brakuje mu podstawowej dyscypliny, nie jest wstanie wykonywać swoje obowiązki. Nie potrafi przestrzegać czegokolwiek, nie może nawet wypić do końca kursu leków, bo jego zapału starcza na 2 – 3 dni, a póżniej zaniecha tego. Cechuje go mało elastyczny sposób myślenia. Saturn pod wpływem energii nieuctwa jest niebezpieczny, tak było w przypadku faszystów, Hitlera czy Stalina. Może powodować problemy ze stawami, kręgosłupem, obdarza człowieka ogromną pychą, bo człowiek nie potrafi dostrzec w niczym przejaw woli Wyższej. Łatwo zdradza, jest złym przyjacielem, na którym nie można polegać. 

Saturn pod wpływem energii namiętności (rajas)

Taki człowiek cechuje się przesadną dokładnością i zorganizowaniem, nie potrafi przyjmować krytyki, cechuje go pycha.

Saturn jest planetą, która za pomocą swojego zimnego wzroku obraca ludzkie ego w pył.  Człowiek z Saturnem w rajas może mieć do wszystkiego skrajnie niepoważny stosunek, przez cały czas będzie się weselił i cieszył, nawet wtedy, gdy nie ma ku temu szczególnej przyczyny, jest to  tak zwany śmiech bez przyczyny. Często na twarzy takiego człowieka zauważymy wesołą maskę, jednak w jego oczach widać ogromny smutek. 

Częściej jednak zauważymy u takich ludzi przesadnie poważny stosunek do wszystkiego, duże napięcie wewnętrzne i niemożliwość rozluźnienia się. Możecie zapytać takiego człowieka o jakąś błahostkę, a on odpowie, że to zagadnienie musimy rozpatrzeć pod każdym względem i bardzo poważnie przemyśleć. Taki Saturn obdarza człowieka przesadną ostrożnością, człowiek zawsze polega tylko na sobie samym i wykazuje się chłodem emocjonalnym. 

To właśnie on powoduje, że między ludźmi tworzą się zimne, jasno określone relacje (jest to tak zwany „mechanizm społeczny”, w którym każda „śrubka” jest na swoim miejscu). Saturn również daje codzienny, ciężki wysiłek, aby zapewnić sobie podstawowe rzeczy w życiu. 

Cechuje się takim sposobem myślenia, gdzie wszystko jest czarne albo białe. Pod jego wpływem człowiek myśli: „Gdy wszystko w moim życiu jest dobrze, gdy osiągam sukcesy to oznacza, że dał mi to Bóg, a gdy mi coś nie wychodzi, to na pewno oznacza, że przeszkadza mi w tym diabeł”. Taki Saturn postrzega innych ludzi jako bezosobowe mechanizmy, nie zauważa ich emocji.

Na poziomie fizycznym człowiek może odczuwać problemy z układem kostnym, problemy ze stawami, słaby układ nerwowy i ogólny brak sił witalnych, które grożą wczesną śmiercią. Nie są też mu obce zaparcia, kumulacja toksyn w organizmie, istnienie procesów zapalnych w ciele oraz obumieranie tkanek, bo Saturn odpowiada za rozkład. W szczególnie ciężkich przypadkach jest możliwa epilepsja, paraliż, astma, nowotwór, poważne schorzenia psychiczne, stany neurotyczne. 

Taki człowiek jest mało praktyczny, jego percepcja rzeczywistości jest wypaczona, zarabia pieniądze z trudem. Nie jest wytrzymały i nie potrafi odważnie stawiać czoła trudnościom, łatwo się poddaje. Jego zapał szybko wystyga. Nie jest wstanie realizować długoterminowego planu w życiu. Nie jest dobrym przyjacielem, jest podatny na wybuchy ślepego gniewu, często się skarży i jest rozdrażniony.

Saturn w błogości (satwa) 

Taki Saturn cechuje człowieka skromnego, pozbawionego fałszywego ego, który dąży do życia w miejscu odosobnionym. Jest wynikiem długoterminowych praktyk duchowych, które są skierowane na rozwój miłości do Boga na przestrzeni wielu wcieleń. Taki człowiek jest skromny,  bo rozumie że przez jego osobę działa Wszechświat, i to jest źródłem jego prawdziwej pokory. 

Pokora jest całkowitą wewnętrzną akceptacją sytuacji i dostrzeganiem we wszystkim woli Najwyższej. 

Saturn w energii satwicznej daje poważny stosunek do wartości najwyższych. Gdy człowiek jest przesadnie poważny – jest to przejaw Saturna w energiach namiętności. Natomiast człowiek z Saturnem w błogości może żartować I śmiać, jednak do wartości wyższych zawsze będzie on miał bardzo poważny stosunek. Taki człowiek bardzo odpowiedzialnie odnosi się do swojego życia, rozumie rzeczywistą wagę czasu i wie, że ludzka forma istnienia jest bardzo drogim prezentem. Bardzo dużo czasu, który został przydzielony nam w tym ludzkim ciele tracimy na to,  aby wyrosnąć I stać się osobowością dojrzałą. Na życie świadome zostaje nam już mało czasu, ludzie którzy „wypalają” swoje życie najprawdopodobniej mają Saturn pod wpływem energii nieuctwa lub namiętności. 

Ludzie z położeniem Saturna w błogości bardzo uważnie i poważnie traktują swoje życie i bardzo cenią swój czas, bo to właśnie on jest największą wartością, której nie kupimy za żadne pieniądze. 

Ważnymi cechami takiego Saturna jest prawdomówność i akceptacja wszystkiego tego, co przynosi Życie, taki człowiek potrafi dostrzec we wszystkim przejaw Wyższej woli. Dzięki takim cechom charakteru człowiek na poziomie wewnętrznym potrafi spokojnie przyjąć każdego człowieka oraz każdy rozwój wydarzeń w swoim życiu. 

Ludzie pod mocnym wpływem Saturna często chowają swoje emocje do wnętrza. Jeśli wpływ Saturna jest bardzo mocny to wyraz twarzy takiego człowieka jest zazwyczaj nieruchomy niczym maska. Cechy charakteru człowieka z Saturnem w błogości: wierność, racjonalna ostrożność, powaga. Można na polegać takim człowieku, jest zamknięty w sobie, często tacy ludzie są dosyć szczupli i mają głęboko osadzone oczy. Tacy ludzie potrafią bardzo się skoncentrować, są prawdomówni, mają wspaniałe zdolności organizatorskie, są skłonni do nieustannego i dokładnego wykonywania swoich obowiązków. Często lubią mieszkać z dala od innych ludzi, bo odczuwają wewnętrzne odosobnienie od świata. 

Cechy  Saturna w błogości w pewnym stopniu są pokrewne z cechami Słońca, na przykład są  to cechy lidera, człowiek jest bardzo odpowiedzialny, ma zdolności organizatorskie, itd., jednak energetyka Saturna jest całkiem różna od Słońca. Słońce odpowiada za charyzmę człowieka, natomiast Saturn daje zimną pewność siebie oraz dokładność. 

 

 

Fragment książki Rami Bleckt, „Saturn  wielki nauczyciel, czyli jak się wyzbyć cierpień i nieszczęść i stać się mędrcem”, 2015. 

 

Jeśli znalazłeś błąd w pisowni, powiadom nas, zaznaczając ten tekst i naciskając Ctrl+Enter.

Leave a Comment