Saturn/Shani

Saturn jest planetą, która odpowiada za nieszczęścia i cierpienia w życiu człowieka. Jest to planeta karmiczna. Oznacza to, że człowiek ma mały wpływ na tę sferę życia, w której Saturn jest obsadzony.

Z punktu widzenia duchowości Saturn oznacza dyscyplinę, ascetyzm, powagę, nieprzywiązanie do dóbr materialnych, cierpliwość i samotność.

Saturn jest również nazywany Władcą Losów, jest najważniejszą planetą jeśli chodzi o zmianę losu człowieka. Zarządza chorobami, starością, śmiercią. Jest źródłem takich cierpień, które pomagają w rozwoju naszej duszy. Wiele dusz świadomie wybiera trudną drogę rozwoju, żeby osiągnąć szybszy progres duchowy.

Saturn może powodować szybsze starzenie się organizmu i więdnięcie, bo jest odpowiedzialny za starzenie się. Ludzie, którzy prowadzą chaotyczny tryb życia starzeją się znacznie szybciej, natomiast ci, którzy prowadzą zdrowy tryb życia cieszą się długowiecznością i mają dużo sił witalnych i zachowują rześkość prawie do samej śmierci.

Saturn jest najbardziej powolną z planet, często wnosi w życie ludzi spowolnienia, odkładanie pewnych wydarzeń. Często może “wysysać” siły życiowe, powodować depresje i melancholie, budzić w człowieku użalanie się nad samym sobą, jak również powodować niepokój i trwogę.

W swoim niższym położeniu jest to planeta egoistyczna. Im bardziej człowiek jest egoistyczny, tym mocniejszy jest wpływ Saturna na jego życie.

Saturn to planeta strachu – oślepia rozum i napełnia go strachem.

Jeśli chodzi o rozwój duchowy, to ta planeta jest najwyżej usytuowana. Zadane przez nią lekcje są najtrudniejsze i najbardziej bolesne, ale też są to najbardziej pożyteczne dla nas lekcje. Podpadając pod wpływy Saturna możemy osiągnąć wysoki poziom duchowej ewolucji.

Saturn odpowiada za wiedzę najwyższą, dostęp do której może być udostępniony dla osoby, która potrafi być pokorna, wolna od przywiązań i zależności materialnych i być zdolna do skoncentrowanego trudu. Posiadając te cechy charakteru człowiek może osiągnąć prawdziwą wolność.

Saturn w tamas

 • człowiek jest ponury,
 • dążenie do poniżania innych ludzi,
 • wyniosłość, depresje, ogromny strach i poczucie pustki w życiu,
 • ślepy gniew, kiedy człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi,
 • lenistwo,
 • niemożliwość spełniania swoich obowiązków,
 • brak podstawowej dyscypliny.
 • Człowiek ma problemy z kręgosłupem, stawami, odznacza się ogromną pychą.

Saturn w radżas

 • przesadna organizacja i dokładność we wszystkim,
 • nieumiejętność akceptowania krytyki,
 • nieskromność,
 • wielka pycha.
 • Saturn rządzi znakiem Koziorożec. Ludzie z położeniem Saturna w energiach radżas mogą dążyć do budowania surowego systemu władzy, aby wyróżniać się z tłumu.
 • Człowiek z Saturnem w radżas może mieć bardzo niepoważny stosunek do wszystkiego, przez cały czas się weselić, nawet kiedy nie ma ku temu powodów. Jest to tak zwany “śmiech bez przyczyny “.
 • Najczęściej jednak charakteryzuje się zbyt poważnym stosunkiem do wszystkiego, wielkim napięciem wenętrznym, niemożliwością rozluźnienia się.
 • Od takiego człowieka wieje chłodem, polega on tylko i wyłącznie na swoich siłach.
 • Życie w ZSRR jest przejawem Saturna w energiach radżas. Jest to taki sposób myślenia, gdzie nie ma miejsca na kompromis: życie jest albo białe, albo czarne.
 • Przeprowadzanie ascezy i składanie ofiar w celu skrzywdzenia innych osób.
 • całkowita niemożliwość bycia cierpliwym.

Poziom fizyczny:

 • słaba odporność na wszelkiego rodzaju infekcje.
 • bardzo powolne dochodzenie do zdrowia,
 • akumulacja toksyn w organizmie, procesy gnicia i obumierania części ciała (planeta odpowiada za rozkład).
 • zatwardzenia,
 • brak sił witalnych, grożący wczesną śmiercią,
 • słabe nerwy,
 • słaby rozwój kości,
 • W ciężkich wypadkach możliwa jest epilepsja, paraliż, astma i rak, rozstrój systemu nerwowego, niemota, paraliż, choroby psychiczne.
 • Przekonanie, że ciężka praca jest celem życiowym, pracoholizm.
 • Niepokój,
 • bezsenność,
 • niemożliwość pokonania stresu,
 • stałe poczucie zagrożenia.
 • człowiek nie jest wystarczająco praktyczny,
 • zarabianie pieniędzy przychodzi mu z trudem,
 • nie jest wytrzymały i nie potrafi się zmagać z trudnościami życiowymi, łatwo się poddaje, cechuje go ‘słomiany zapał’,
 • Może go również cechować rozdrażnienie, niezadowolenie, ustawiczne uskarżanie się, użalanie się, bycie złym przyjacielem.
 • Wykonywanie ascez dla osiągnięcia celów egoistycznych.

Saturn w sattwie

 • skromność,
 • pogodzenie się z losem,
 • brak fałszywego Ego,
 • skłonność do zamieszkiwania odosobnionych miejsc.
 • Jest to wyższy przejaw wiedzy, do której się doszło na przestrzeni wielu wcieleń podczas których praktykowano praktyki duchowe. Taka osoba jest skromna i pozbawiona ego, bo wie, że to Bóg działa przez niego. Przez pogodzenie z losem rozumiem całkowite przyjęcie sytuacji życiowej, przyjęcie wszystkiego, co jest, widzenie we wszystkim co się dzieje Woli Wyższej.
 • Saturn daje poważny stosunek do rzeczy najważniejszych. Zbyt poważny stosunek do życia to przejaw Saturna w energiach radżas. Człowiek z satwicznym położeniem Saturna może się z czegoś śmiać i żartować, ale ma bardzo poważny stosunek do życia, rozumie, że ludzkie życie zostało mu dane jako prezent i docenia prawdziwe znaczenie czasu.
 • Ludzie z Saturnem w sattwie bardzo cenią swój czas, dostrzegają Absolut we wszystkim, potrafią spokojnie przyjąć każde wydarzenie w życiu swoim i każdego innego człowieka.
 • Ich twarze są często nieruchome niczym maska, często ukrywają swoje emocje od innych ludzi (przykładem tego jest twarz Putina).
 • Cechuje ich:
 • ostrożność,
 • wierność,
 • pewność,
 • powaga,
 • zamknięcie się w sobie,
 • szczupła budowa ciała,
 • tacy ludzie często mają głęboko osadzone oczy,
 • umiejętność dobrej koncentracji,
 • prawdomówność, dobre skłonności organizatorskie, konsekwentność.
 • Niektóre cechy są zbliżone do cech Słońca – bycie liderem, umiejętność organizacji, odpowiedzialność – ale energetyka planety jest całkiem inna.
 • Słońce daje charyzmę i wyrazistość, Saturn zaś – zimną pewność i zrozumienie, że prawdziwa praca człowieka to przede wszystkim praca nad sobą i wyzbywanie się swoich wad.
 • Całkowite kontrolowanie emocji.

Harmonizacja Saturna

 • W porównaniu z innymi planetami Saturn wymaga największego upływu czasu na przebłaganie go.
 • Wymaga samodyscypliny, wyrzeczenia się samego siebie, pokory.
 • Należy prowadzić najbardziej przyjazny tryb życia dla samego siebie, odpowiedni do określonego rozkładu dnia, przestrzegać właściwych pór snu i jedzenia.
 • Należy odrzucić wszystko, co jest dla nas niekorzystne.
 • Nie należy być przywiązanym do niczego, co jest materialne w tym świecie.
 • Operanie swojego życia na podstawie logiki boskiej i logiki ludzkiej. W każdej chwili możemy wszystko stracić: zdrowie, dom, pracę, związki międzyludzkie. Należy jednakowo postrzegać wszystkich ludzi i nie wpadać w depresję gdy komuś coś wychodzi znacznie lepiej niż to wychodzi nam. Należy rozumieć, że ostatnie słowo zawsze należy do Boga i dlatego trzeba być gotowym na przyjęcie każdej sytuacji ze spokojem i bez pretensji.
 • Styl i tryb życia podtrzymujący rozwój duchowej równowagi, zimnej krwi, władania nad samym sobą i brakiem przywiązania się do czegokolwiek.
 • Wpływ Saturna mocno się zwiększa kiedy przestrzegamy praktyki zalecane przez jakąś religię i podążamy za jakimkolwiek autorytetem.
 • Unikanie wszystkiego, co może zbytnio stymulować system nerwowy i nasze zmysły. Unikanie silnych emocji, sytuacji pełnych stresu i napięcia, spędzanie dużo czasu na łonie natury i w samotności, spowolnienie tempa życia, odpoczynek i uspokojenie się. Należy to robić regularnie, co najmniej raz w tygodniu.
 • Sobota jest dniem Saturna. Odpoczynek w sobotę przedłuża życie, jest to dzień, który wypada przeznaczyć na praktyki duchowe. Ten dzień został stworzony przez Twórcę w celu wyłączenia się od normalnego trybu dnia. (judaizm, który docenia wpływ soboty znajduje się pod mocnym wpływem Saturna).
 • Czarny kolor i kolor ciemnoniebieski.
 • Zioła: 
 • mirra,
 • ladan,
 • korzeń okopnika,
 • zioła oczyszczające organizm od toksyn,
 • ajurwedyczna mieszanka triphalla.
 • Aromat Saturna: sandał, ladan, cedr, jedleniec.

 • Kolor – czarny. Jest to kolor żałoby, który wyszczupla, ale też dodaje więcej władzy i mroczności.
 • bycie złym przyjacielem.
 • gniewu bez przyczyny,
 • skłonności do niezadowolenia,
 • rozdrażnienia,
 • Słaby Saturn jest źródłem:
 • Bardzo dobrym położeniem Saturna jest usytuowanie planety w siódmym domu w karcie natalnej. Taki Saturn jest bardzo silny, oznacza siłę kierującą.
 • Głęboko osadzone oczy, szczupła budowa ciała, skromność, ukrywanie uczuć pod “maską”, dobre zdolności organizacyjne, prawdomówność, stałość.
 • Daje możliwość koncentracji, zamknięcie się w sobie, powagę.
 • Odpowiada za zęby, kości, słuch, stopy, kolana, włosy, paznokcie, dół kręgosłupa.
 • Planeta zarządza ludźmi w podeszłym wieku.
 • Jeśli Saturn jest niekorzystny w karcie urodzenia to jego właściciel będzie skąpy, ponury i chorobliwy.
 • Dobrze ułożony Saturn w karcie urodzenia przynosi mądrość, umiejętność odróżniania tego, co właściwe, od tego, co niewłaściwe, szczerość, umiłowanie sprawiedliwości, nieprzywiązanie do rzeczy i zjawisk, długowieczność, sławę, władzę, zdolności kierownicze oraz organizatorskie.
 • Saturn jest najbardziej oddaloną planetą od Ziemi. Jest planetą złowieszczą i karmiczną. Zmienić karmę wyznaczoną wpływami Saturna jest bardzo ciężko.
 • Należy maksymalnie oczyścić swoje serce, podążając za jakąkolwiek religijną zorganizowaną praktyką. Właściwe rozumienie wpływu Saturna daje możliwość pokonania drogi duchowej, która w innych okolicznościach mogłaby zająć kilka wcieleń. “Ta próba Saturna” pomaga poprawić los i zdrowie. Możemy pomóc nie tylko sobie, lecz również swoim przodkom i potomkom.
 • (szczególnie korzystnym jest powtarzanie tych mantr w soboty.
 • Om Shanti Shanti Shanti albo mantra Saturna: Om Shanaye Namaha
 • Mantra wedyjska pomagająca w uspokojeniu umysłu:
 • Przestrzeganie postu/postów potęguje pozytywne działanie Saturna.
 • Aromat Saturna: sandał, ladan, cedr, jedleniec.
 • mirra,
 • ladan,
 • korzeń okopnika,
 • zioła oczyszczające organizm od toksyn,
 • ajurwedyczna mieszanka triphalla.
 • Połączenie koloru czarnego z czerwonym nasila okrucieństwo.
 • Metal: żelazo, stal, drzewo, węgiel kamienny, ołów
 • Kamień: niebieski szafir
 • Zawód: pracownicy, wykonawcy, organizatorzy
 • Kierunek: Zachód
 • Okna skierowane na zachód należy zawsze szczelnie zamykać, na przykład za pomocą żaluzji lub kotary.
 • Usytuowanie głównego wejścia do mieszkania od strony zachodniej jest bardzo niekorzystne (lepiej mieć tam łazienkę, schowek albo pokój dla gości).
 • Ważną cechą Saturna jest wewnętrzne przyjęcie wyższej woli, pokora przed nią.
 • Gadatliwość niszczy Saturn.
 • Saturn daje wytrzymałość
 • Odpowiada za pierwszą czakrę
 • Liczba – 8
 • Urodzeni 8,17,26 znajdują się pod wpływem Saturna.
 • Mantry:
 • Om Namo Bhagavate Kurmadevaya, Om Shani Namaha
 • Indyjscy astrolodzy radzą:
 • codziennie (oprócz niedzieli) podlewać drzewa komunalne,
 • karmić nędzarzy i wrony solonym ryżem z grochem,
 • szanować osoby starsze,
 • przestrzegać postu co sobotę (wpływ określonej planety na nas zwiększa się podczas postu. Przestrzegając postu na przykład w sobotę zwiększasz wpływ planety, która “zarządza” tym dniem, czyli zwiększasz pozytywny wpływ Saturna),
 • należy służyć i dbać o osoby w podeszłym wieku.

Jeśli znalazłeś błąd w pisowni, powiadom nas, zaznaczając ten tekst i naciskając Ctrl+Enter.

Leave a Comment