O Astrologii Wedyjskiej

Myślę, że wielu z was dozna zdziwienia widząc dział astrologiczny na stronie poświęconej zagadnieniom psychologii, tym bardziej, że mowa jest o astrologii wedyjskiej (indyjskiej). Chodzi jednak o to, że alternatywna psychologia bierze swoje źródło w świętych pismach, przede wszystkim w Wedach, które stanowią unikatową boską instrukcję przekazaną ludziom od Najwyższego. Wedy opisują dosłownie każdy dział życia, a wiedza w nich zawarta jest przydatna dla ludzi o różnym poziomie rozwoju świadomości. W Wedach również znajdziemy dział poświęcony Astrologii, w którym w sposób szczegółowy opisano, jak za pomocą daty urodzin określonego człowieka można określić poziom rozwoju określonej osobowości, jego zadania karmiczne, portret psychofizyczny, wydarzenia życiowe, których człowiek będzie musiał doświadczyć podczas tego wcielenia i wiele innych rzeczy. Każdy lekarz ajurwedyczny powinien był wiedzieć chociażby podstawy Astrologii Wedyjskiej. Brahmani (nauczyciele, kapłani), którzy dobrze orientowali się w Astrologii Wedyjskiej i wnikliwie rozumieli naturę osobowości ludzkiej byli najlepszymi specjalistami od dusz i najlepszymi doradcami. We wszystkich wielkich cywilizacjach byli podobni ludzie: w starożytno-słowiańskiej kulturze byli to mędrcy, w starożytnym Egipcie byli to kapłani, itd. Z Indii Astrologia rozprzestrzeniła się na całym świecie; poprzez Persję oraz Grecję dotarła również do Europy. Muzułmańscy władcy również bardzo uważnie studiowali oraz wykorzystywali w praktyce Astrologię Wedyjską. W historii dziejów Astrologii Europejskiej zdarzały się oddzielne wzloty i upadki tej nauki, ale z początkiem ery chrześcijaństwa Astrologia niestety odeszła w zapomnienie. Działacze religijni przestali ją wykorzystywać w swojej działalności, bo głównym ich celem stało się rozprzestrzenianie dogmatów religijnych oraz norm moralnych konkretnej religii. Psychologowie również nie wykorzystują w swojej działalności Astrologii, mimo, że całkiem niedawno Carl Jung – znany na całym świat psychoanalityk – stwierdził: “Znajomość horoskopu człowieka jest równoważna 20 godzinom psychoanalizy”.

Muszę przyznać, że w czasach współczesnych coraz częściej pojawiają się współcześni astropsychologowie. Jednak często są nimi ludzie, nie posiadający wykształcenia ani w zachodniej ani we wschodniej psychologii, którzy ukończyli jedynie krótkie kursy astrologii zachodniej.

Jednym z naszych zadań jest odrodzenie kultury brahmanów, czyli ludzi, którzy są w stanie skutecznie pomagać zarówno oddzielnej jednostce, jak i całemu społeczeństwu.

Nasze wieloletnie doświadczenie mówi o tym, że konsultacja na tematy psychologii alternatywnej jest znacznie bardziej produktywna jeśli konsultant zna podstawy Astrologii Wedyjskiej. Dlatego też chcielibyśmy, aby wszyscy nasi studenci poznali co najmniej podstawowy kurs Astrologii Wedyjskiej. Na tej stronie będziemy umieszczali materiały oraz artykuły, które są poświęcone tej właśnie tematyce.

Astrologia Wedyjska przykłada duże znaczenie do osobistych zdolności astrologa – jego rozwoju duchowego, doświadczenia, intuicji, wiedzy teoretycznej itd. – tym niemniej jest to nauka dosyć ortodoksyjna, dzięki czemu dotarła ona do nas w tej samej formie, w której była przekazana światłym mistrzom podczas medytacji wiele tysiącleci temu.

Dogmatyczność tego działu wiedzy przejawia się częściowo w tym, że ci, którzy zajmują się tą wielką nauką, lub – co jest jeszcze ważniejsze – wykładają ją innym – powinni stosować jej rady oraz zalecenia mędrców w swoim życiu osobistym.

Znając powyższe zasady staram się maksymalnie wesprzeć swój tekst o teksta źródłowe pisząc artykuły na tematy Astrologii Wedyjskiej. Staram się też w sposób minimalny rozrzedzać wiedzę swoimi spekulacjami na ten temat, szczerze przy tym modląc się o to, żeby to nie przeszkadzało mi w przekazaniu ducha wiedzy oraz prawdziwej mądrości. Pisząc artykuły poświęcone wpływom planet przede wszystkim opierałem swoją wiedzę na Biblii astrologii wedyjskiej, czyli na Brihat Parashara Hora Shastra oraz na dorobku jednego z największych mistrzów współczesności Davida Frowley.

Rami Bleckt

Jeśli znalazłeś błąd w pisowni, powiadom nas, zaznaczając ten tekst i naciskając Ctrl+Enter.

Leave a Comment