Modlitwa Rodziców

modlitwa rodziców

Jestem ojcem / matką Dziecka, który jest przedstawicielem nowego Pokolenia Dzieci – Dzieci Światła.

Moje Dziecko jest doskonałe, jest ono dowodem na istnienie doskonałości oraz wszechmocy.

Dziękuję Bogu, że powierzył mi wychowanie Swojego Dziecka.

Stworzę w sobie lepsze wyobrażenie o swoim dziecku i razem z nim będę podążał/a w kierunku Przyszłości.

Poświęcę wszystkie swoje siły w Celu stworzenia w nim Szlachetnego i Wielkodusznego Człowieka, na którego czeka świat.

Jest on Wędrowcem Wieczności i ma dokonać na Ziemi swoją część cudu.

Pomogę mu w odkryciu Obrazu Twórcy w sobie.

Pomogę mu rozwinąć w sobie siły, podarowane mu przez Matkę – Naturę.

Pomogę mu dorosnąć, omijając na swojej drodze przeróżne pokusy.

Pomogę mu utwierdzić się w wolności Prawdy, posiąść cel istnienia i swoją Drogę.

Dziecko Światła potrzebuje rodziców Światła.

Będę dbał/a o jego dążenie wzwyż poprzez swoje dążenie do celów wyższych.

Będę go uczył/a duchowości poprzez swoje dążenie do duchowości.

Będę się od niego uczył/a jakim mam być ojcem/jaką mam być matką.

Spalę w sobie to wszystko, co może być przeszkodą w moim dążeniu do Celu.

Wyzbędę się zaprzeczania w mojej mowie.

Moja mowa stanie się utwierdzająca i przyjemna dla ucha.

Napełnię się twórczą cierpliwością, aby gniew i rozdrażnienie opuściły mnie na zawsze.

Napełnię samego siebie myśleniem jasnym, aby pokonać w sobie szarańczę ciemności.

Wyzbędę się złych nawyków, żeby być człowiekiem godnym naśladowania dla mojego Dziecka.

Będę kochał Dziecko w sposób Mądry, Czuły, Spokojny.

Moja miłość doda mu skrzydeł i uszlachetni jego świat duchowy.

Boże, pomóż mi w dokonaniu mojego dzieła.

Modlitwa rodziców od Szałwy Aleksandrowicza Amonoszwili

Jeśli znalazłeś błąd w pisowni, powiadom nas, zaznaczając ten tekst i naciskając Ctrl+Enter.

Leave a Comment