Misja Rami Bleckt oraz jego zespołu i uczniów

Odnoś sukcesy, bądź zdrowy, harmonijny, szczęśliwy i pomóż w tym miliardom innych żywych istot!

 1. Pomóż zarówno sobie, jak i każdemu człowiekowi:
  • Znaleźć swoje przeznaczenie i swoją Drogę;
  • Stać się osobą harmonijną na czterech poziomach (na poziomie fizycznym, społecznym, intelektualnym i duchowym);
  • Być osobą zdrową, szczęśliwą i odnoszącą sukcesy w biznesie (działalności życiowej) i w życiu osobistym;
  • (!) Wyznaczyć swój główny cel życiowy i osiągnąć go. Naszym celem jest Miłość Bezwarunkowa, świadoma obecność w chwili tu i teraz. Podążać w kierunku wyznaczonego celu poprzez bezwarunkową działalność dla dobra wszystkich żywych istot, rozwijać w sobie spokój umysłu, mądrość i rzeczywistą pokorę. Nieustannie oczyszczać swoje serce;
  • Zrozumieć główne zasady działania natury i zdrowia człowieka. Zrozumieć zasady dotyczące zmiany swojego losu i kierowania swoim życiem. Żyć zgodnie z tymi zasadami.
  • Zwiększać energię sattwiczną (obecność sattwa guny) w sobie samym oraz w swoim otoczeniu. Dążyć do minimum energii nieuctwa (tamas) w swoim życiu.
 2. Wkładać maksimum wysiłku w projekt ratowania społeczeństwa od drogi prowadzącej do degradacji i skierowania społeczeństwa na tory rozwoju opartego na:
  • Prawdziwej duchowości,
  • Mądrości całego świata i wiedzy specjalistycznej,
  • Na wartościach rodzinnych i narodowych,
  • Na moralności,
  • Na wysokim poziomie wykształcenia,
  • Na zdrowym stylu życia, trzeźwości,
  • Na harmonii pomiędzy tym, co duchowe i tym, co materialne,
  • Na działalności bezwarunkowej,
  • Na rozwoju serdecznych relacji między ludźmi, które są oparte na wzajemnym szacunku,
  • Na połączeniu i okazywaniu pomocy ludziom, dla których powyższe wartości wydają się bliskie.
Mamy nadzieję, że uda nam się wykonać swoje zadanie dzięki:
 • Nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą samym. Doprowadzi to każdego z nas do stanu harmonii i pokory, będziemy mogli działać całkowicie bezwarunkowo i w efekcie zostaniemy Mądrą i Kochającą Obecnością. Co najważniejsze: stanie się to dzięki całkowitemu oddaniu Bogu. Całkowicie pozbędziemy się egoizmu, skąpstwa i zawiści i staniemy się Jego narzędziem i przewodnikiem;
 • Posiadanej wiedzy i zadowoleniu naszych klientów. Dzięki opartym na wzajemnym szacunku relacji z naszymi klientami, współpracownikami i partnerami;
 • Stworzeniu systematycznej podstawy informatycznej, z której można czerpać wiedzę (książki, czasopisma, wideo i materiały audio) oraz dzięki aktywnemu rozprzestrzenianiu tej wiedzy;
 • Organizacji treningów, seminariów, warsztatów biznesowych, wykładów i kursów na żywo;
 • Wykorzystując proste, praktyczne i efektywne metody przekazywania wiedzy. Łącząc starożytną mądrość i najlepsze współczesne osiągnięcia nauki, zdrowy rozsądek, doświadczenie osobiste i społeczne;
 • Przygotowaniu profesjonalnej kadry wyszkolonych konsultantów i nauczycieli, i stwarzaniu programów szkoleniowych;
 • Dzięki przeprowadzaniu konsultacji osobistych;
 • Maksymalnemu wykorzystaniu środków masowego przekazu i wykorzystaniu swoich własnych środków medialnych;
 • Dzięki pracy przeprowadzanej z instytucjami państwowymi i ich pracownikami, jak również dzięki pracę wykonywanej z przeróżnymi organizacjami społecznymi;
 • Dzięki organizacji systemu szkoleniowego dla nowego pokolenia (w przyszłości — również dzięki organizacji Szkół Wyższych), gdzie dzieci i ich rodzice będą w stanie kształcić się na wysokim poziomie, zdobywając wiedzę na temat wartości wyższych i harmonii.
 • Dzięki tworzeniu klinik i obozów rekreacyjnych, gdzie ludzie będą mogli oczyścić swój organizm i umysł, zaczerpnąć natchnienia, zdrowia i mądrości.

Każdy może się przyłączyć do tej misji!

Nie należy przyłączać się do żadnej organizacji, po prostu poważnie zajmij się swoim rozwojem osobistym, dbaj o to, aby stać się człowiekiem odnoszącym sukcesy, który jest osobą harmonijną, spokojną, zdrową i co najważniejsze — osobą Kochającą! I pomóż w tym innym ludziom.

Z czasem zauważycie, że właśnie na tym polega prawdziwe życie, a cała reszta jest szarą egzystencją, nawet jeśli mamy dostęp do wycieczek na ogromnym jachcie…

Pytanie: jak mogę pomóc Rami, jego pracownikom i jego uczniom?

Przede wszystkim zajmując się swoim rozwojem osobistym (!)

Jak również biorąc udział w naszych programach i treningach, czytając i rozprzestrzeniając książki, nasze czasopisma i warsztaty.

Mocno pragnijcie i módlcie się o to, aby Rami i jego zespół podołali wyznaczonemu zadaniu.

Rozprzestrzeniajcie materiały Rami oraz zapowiedzi zbliżających się warsztatów organizowanych przez Rami i jego uczniów.

Jeśli znalazłeś błąd w pisowni, powiadom nas, zaznaczając ten tekst i naciskając Ctrl+Enter.

Komentarze są wyłączone.