Merkury/Budha

Symbolizuje mowę, obcowanie i handel; zarządza sferą wykształcenia i piśmiennictwa. Jest najszybszą z planet – daje więc szybkie przyswajanie wiedzy oraz możliwość przystosowania się do nowej sytuacji, lekkość w wyrażaniu samego siebie.

Merkury – odpowiada aktywnym przejawom energii intelektualnej i nerwowej. Widząc położenie Merkurego w jego karcie natalnej można z łatwością ocenić zdolności intelektualne tego człowieka.

Odpowiada za system nerwowy, splot słoneczny, ręce, usta, włosy i skórę.

Choroby Merkurego to choroby mentalne, impotencja, głuchota, problemy dotyczące oczu, astma, zawroty głowy, arytmia oraz pasożyty.

Merkury w tamas

 • całkowita niezdolność do koncentracji,
 • bezsensowna aktywność (zarówno ciała, jak i umysłu),
 • brak sensu i celowości w działaniu,
 • całkowity brak kontroli rozumu i uczuć,
 • osądzanie innych, często w bardzo ostrej formie,
 • chamstwo,
 • słaba pamięć,
 • brak ochoty do nauki i uczenia się nowych rzeczy,
 • brak poczucia humoru albo “czarny humor” związany z cierpieniami innych ludzi
 • niemożliwość uczenia się na błędach,
 • poczucie, że inni ludzie są winni w naszych problemach, obwinianie ich,

Gdy taki człowiek nie pracuje nad zmianą swojego charakteru, to wcześniej czy później jego sustem nerwowy ulega rozpadowi.

Merkury w radżas

 • chytrość,
 • słuchanie plotek i przekazywanie ich dalej, zwłaszcza jeśli chodzi o plotki o podtekście seksualnym,
 • dążenie do znajdowania “odpowiednich ludzi” na swojej drodze życiowej, dążenie do bycia postrzeganym jako człowiek, który wszystko wie,
 • nieustanny głód intelektualny,
 • wielkie pragnienie do poznawania tego, co pomaże im w manipulowaniu innymi ludżmi,
 • dążenie do osiągania wysokiego położenia materialnego i sławy,
 • wzmożona aktywność rozumu i ciała, niepokój,
 • sprzedajność,
 • głupio-mądrość,
 • odporność na nową wiedzę,
 • ortodoksyjne przywiązanie do określonego systemu wierzeń,
 • odczuwanie dużej dumy z powodu swojego intelektu.

Taki człowiek nie widzi, że za wszystkim, co nas spotyka w życiu kryje się Najwyższy Rozum. Wewnętrzny świat ludzi i rzeczy dookoła niego nie są przez niego zauważane.

Merkury w sattwa

 • logika nie do pokonania,
 • głębokie zdolności analityczne,
 • możliwość uczenia się na błędach innych i słuchanie krótkich rad,
 • umiejętność szybkiego rozumienia sedna rzeczy.
 • Taki człowiek może wyjaśnić zawiłe sprawy za pomocą prostego, jasnego przekazu, z każdym potrafi znaleźć wspólny język,
 • jest otwarty na nową wiedzę,
 • potrafi jasno określić cel i do niego dążyć,
 • szybko dostosowuje się do nowych warunków życiowych i nowych ludzi.
 • potrafi kontrolować swoje uczucia i rozum,
 • ma poczucie humoru, potrafi się śmiać z siebie samego w sposób pozytywny. cechuje go zdrowy rozsądek,
 • potrafi w sekundę coś obliczyć w umyśle (albo ocenić perspektywy biznesowe), “ma w głowie komputer”.
 • Cechuje go mocne pragnienie poznania Absolutu i najwyższej wiedzy.

Rozumie, że wszystko, co się z nami dzieje to są lekcje życiowe, a ludzie, których spotykamy na swojej drodze są naszymi nauczycielami.Charakteryzuje go rozumienie, że tylko Miłość Bezwarunkowa może być ostatecznym celem w życiu człowieka.

Metody harmonizacji Merkurego

 • Umacniamy Merkury wtedy, gdy coś poznajemy i analizujemy.Najlepszym na to sposobem jest poznawanie nauk Nauczycieli, ale można też się uczyć nowych języków (zwłaszcza hebrajskiego lub sanskrytu).
 • Również Merkury się wzmacnia wtedy, gdy mamy poczucie wyraźnego celu w życiu. Życie bez sensu mocno niszczy wpływ Merkurego.
 • Wpływ planety też się zwiększa kiedy rozwijamy zdolności oratorskie i krasomówstwo.
 • Człowiek powinien umieć słuchać i świadomie wykorzystywać swoją mowę.
 • Medytacje bez ruchu z wyprostowanym kręgosłupem.
 • Rozwijanie poczucia humoru.
 • Chaotyczne życie seksualne niszczy wpływ Merkurego, każdy kontakt seksualny osłabia go, szczególnie jeśli są to stosunki ze swoją własną płcią.
 • Dla wzmocnienia Merkurego należy regularnie wspierać dom dziecka, pomagać biednym studentom, dbać o tulasi (Brahmi, święte drzewko) zwłaszcza w środy.
 • Można też karmić krowy zielonymi liśćmi co środę, mieć obrazek Buddy albo Visznu w północnej części domu.
 • Mantra: Om Namo Bhagavate Budhadevaja.
 • Również Merkury zwiększa się wtedy, gdy człowiek wybiera buddyzm jako swoją praktykę duchową.
 • Odpowiada za 5 czakram, jest to czakram gardła.
 • Związany z mową, z wyrażaniem samego siebie.
 • Urodzeni 5,14,23 znajdują się  pod wpływem Merkurego i są dosyć komunikatywni. Często są intelektualistami, którzy lubią obcowanie z innymi ludźmi.

Jeśli znalazłeś błąd w pisowni, powiadom nas, zaznaczając ten tekst i naciskając Ctrl+Enter.

Leave a Comment