Czym jest psychologia alternatywna?

Obecnie możemy wyróżnić trzy rodzaje medycyny:

  • medycyna współczesna – wykładana na uniwersytetach i szeroko stosowana we wszystkich zakładach medycznych świata zachodniego,
  • medycyna alternatywna – bazująca na Ajurwedzie, będąca podstawą dla późniejszych wschodnich szkół medycznych w starożytnych Chinach, na Tybecie itd.
  • medycyna ludowa – uzdrowiciele, magowie, szamani itd. Grupa ta z trudem poddaje się jakiejkolwiek klasyfikacji, ponieważ w odróżnieniu od grup poprzednich nie wyróżnia się systematycznością działania.
    Każdej medycynie odpowiada określony rodzaj psychologii.

Psychologia współczesna, u podstaw której leży koncepcja głosząca, że “ja to moje ciało”, uważa, że człowiek jest rodzajem mądrej małpy. Nie ma jasno określonego zrozumienia, czym jest osobowość i umysł człowieka, mimo że i jedno i drugie stanowi główne pole jej działalności. Proszę się zapytać o definicję duszy bądź osobowości u współczesnego specjalistę od dusz. Nie otrzymacie zaspakajającej odpowiedzi.

Niektórzy przedstawiciele trzeciej grupy również zwą się psychologami albo nawet psychologami alternatywnymi. Jednak bliższe prawdy wydaje się nazwanie ich parapsychologami, bioenergetykami, wróżkami lub szarlatanami. Często powyższe osoby sprzedają “magiczne amulety” lub “usuwają” miłosne przekleństwa za duże pieniądze. Wielu z nich jest urodzonymi psychologami i znawcami rynku, posiadającymi dar przekonywania oraz umiejącymi w bardzo dobry sposób “grać” na słabościach innych ludzi. Główna zasada działania tych ludzi może być sformułowana w ten sposób: “zgłoś się do mnie, spełnię każde twoje życzenie, sam jesteś bardzo słaby, niewiele potrafisz”.

Wróćmy do drugiej grupy – do medycyny alternatywnej – częścią której, a dokładniej główną częścią której – jest właśnie psychologia alternatywna. Wszystkie filozoficzne oraz medyczne szkoły Wschodu nauczają o tym, że u podłoża chorób oraz nieszczęść (albo odwrotnie – dobrego zdrowia i szczęścia) leży nasza mentalność, charakter, światopogląd i ogólny stosunek do siebie i do świata.

Wiele lat przed urodzeniem się Hipokratesa w Europie, na Wschodzie już istniały traktaty, w których szczegółowo rozpatrywano czym jest ciało fizyczne i astralne człowieka, jak również opisywano psychologiczne aspekty osobowości ludzkiej. Nie były to zwykłe księgi filozoficzne, w szczegółowy sposób opisywały one: astralne ciało człowieka, duszę, centra energetyczne (czakry), eteryczne kanały powietrzne, psychologiczne typy osobowościowe; wyjaśniały czym jest rozum, uczucia, umysł, prawdziwe “Ja” itd.

Główne postulaty psychologii alternatywnej są następujące: jesteśmy wiecznymi duszami, które wcielają się w różne ciała materialne. Sami tworzymy swój los za pomocą swoich myśli, pragnień i uczynków. Człowiek sam jest w stanie zmienić swój los i uzdrowić samego siebie.

Uzdrowiciel czy lekarz potrafi tylko odsunąć problem lub chorobę na jakiś czas. Jednak nikt nie jest w stanie całkowicie zneutralizować karmę człowieka, czyli “odpuścić” mu jego rzeczy. Może to zrobić tylko sam człowiek poprzez pokutę, zmianę charakteru, światopoglądu i zachowania. Podstawowym grzechem jest zabijanie miłości w duszy i życie pod wpływem nieociosanego egoizmu.

Im bardziej człowiek jest egoistyczny, skąpy, zawistny, dumny, tchórzliwy itd., w tym mniejszym stopniu potrafi on być szczęśliwy. Jego dusza ulega chorobie w większym stopniu, co później skutkuje schorzeniem na poziomie fizycznym. Wszystkie religie i ezoteryczne szkoły świata mówią o tym, że Bóg jest miłością. Dusza, będąc częścią Boga, nie potrafi żyć bez miłości.

Miłość jest oddechem duszy. Cały Wszechświat pomaga nam wskrzeszać w sobie oraz gromadzić w naszej duszy pokłady miłości bezwarunkowej, chroni on nas od egoizmu. Każdy, kto nas otacza – rodzice, przyjaciele, dzieci, koledzy itd. – jest naszym nauczycielem, dzięki któremu otrzymujemy określone lekcje życiowe w sposób odpowiadający poziomowi naszego duchowego rozwoju.

Nikt nie przychodzi do naszego życia przypadkowo, nic w nim nie dzieje się przez przypadek. Przypadki po prostu nie istnieją.

W Ajurwedzie jest napisane: “Wszystko, co złe – jest wewnątrz człowieka – na zewnątrz człowieka jest samo dobro”. Wielu może się z tym nie zgodzić: jestem taki dobry i miły, ale to dookoła mnie jest tak dużo zła, niesprawiedliwości, chorób, nieszczęść itd.

Takie zrozumienie rzeczy wynika z koncepcji “jestem tym ciałem”, a więc wszystko, co jest dobre dla mojego ciała – bogactwo, smaczne jedzenie, dobry dom, szczęśliwy los – pochodzi od Boga. A wszystko, co jest złe dla mojego ciała – choroby, zdrady, nieszczęśliwe wypadki itd. – pochodzi od diabła, jest niesprawiedliwe, bądź też dzieje się dlatego, że przyroda pomyliła się w swoich działaniach.

Ajurweda bazuje swoje wskazówki na absolutnej koncepcji “Aham Brahmasmi” – jestem duszą, cząsteczką Wyższego ducha. Z absolutnego punktu widzenia prawdziwym dobrem jest wszystko, co pomaga nam “przypomnieć sobie” i wskrzesić w sobie miłość do Boga. Wszystko, co temu przeszkadza – jest złem.

Ponieważ nie ma przypadków i głównym celem wszystkiego, co się dzieje dookoła nas jest pomóc nam “przypomnieć sobie i pokochać”, to wynika z tego, że wszystko, co się dzieje dookoła nas jest dobrem. A gdzie tkwi zło? Jest właśnie wewnątrz nas, w naszym egoizmie i w poczuciu separacji od innych żywych istot.

Ponieważ przychodzimy do tego świata tylko po to, żeby zmniejszać ilość złego wewnątrz nas, to sukces w naszym życiu jest określany poprzez stopień, w jaki udało nam się to zadanie wykonać. Jeśli człowiek, posiadając zapas dobrej karmy, przeżywa życie w dostatku materialnym, ale jego duma i egoizm wcale się nie zmniejszają, to jego życie jest bezużyteczne. Z drugiej strony, gdy człowiek, przeżywa trudne, wypełnione stratami życie, ale nie ma poczucia przygnębienia, agresji i lęku i nieustannie rozwija w sobie miłość bezwarunkową, to jego życie staje się doskonałe.

Są to podstawy psychologii alternatywnej. Jednak w większości przypadków psychologia alternatywna ma do czynienia z bardziej praktycznymi aspektami ludzkiego istnienia – problemy rodzinne, zgodność partnerów, wyzbycie się depresji oraz stresu, poprawny wybór określonej drogi życiowej, zawodu, partnera, uleczenie się z chorób fizycznych, wyzbycie się kompleksów psychologicznych, pokonanie pasma nieszczęść życiowych itd.

Nie jest możliwe udzielenie wartościowej pomocy innemu człowiekowi bez zrozumienia tego, co opisano powyżej. Mimo że powyższe myśli są podobne do postulatów religijnych, nie daje to prawa na przyrównywanie Psychologii Alternatywnej do jakiejkolwiek religii, jest to raczej jej praktyczne zastosowanie.

Wielu ludzi boi się tak “pseudonaukowych” terminów jak Bóg, dusza, miłość bezwarunkowa, ciało astralne itd. Według mojego punktu widzenia – a opieram swoją wiedzę na przykładach praktycznych oraz na współczesnych osiągnięciach naukowych – powyższa koncepcja widzenia świata jest znacznie bardziej praktyczna i naukowa, niż koncepcja, która głosi, że jesteśmy grupką elementów chemicznych ze świadomością rozwiniętą w niezrozumiały sposób, że pochodzimy od małpy i że wszystko w tym świecie jest przypadkowe itd.

Nikt się nie zastanawia, dlaczego jeden z największych psychoanalityków współczesności Karl Jung, zaprzestał przyjmowania pacjentów, którzy mieli ponad 35 lat i nie wierzyli w Boga. Uważał on, że tacy ludzie są nieuleczalnie chorzy. Według Ogólnoświatowej Organizacji Zdrowia liczba chorób związanych z psychologicznymi zaburzeniami co roku wzrasta. Zgodnie z prognozami choroby te w ciągu 20 lat staną się najbardziej rozpowszechnionymi schorzeniami na świecie. Chorób przybywa, mimo że:

  • ilość współczesnych psychologów oraz psychoterapeutów wzrasta w progresji geometrycznej; prawie każdy Amerykanin korzysta z usług swojego osobistego psychoanalityka;
  • jeszcze w szybszym tempie wzrasta ilość uzdrowicieli, wróżbitów, parapsychologów itd.. Według danych statystycznych, w Moskwie na tysiąc mieszkańców jest jeden specjalista w tej kategorii. Znaczna większość tych “specjalistów” twierdzi, że są magami z dziada pradziada, że mogą uzdrowić klienta z każdej choroby, rozwikłać każdy problem, usunąć wpływ każdego przekleństwa, dać “magiczny amulet”, który później przyniesie miliony jego właścicielom, jak również zdrowie, dobrego partnera życiowego itd. Według tych samych danych statystycznych około 70% mieszkańców Moskwy będzie miało poważne problemy psychiczne już po kilku latach.

Z drugiej strony wysokorozwinięte cywilizacje starożytne żyjące zgodnie z zasadami opisanymi powyżej nigdy nie wiedziały, czym jest stres, rak, rozwód czy depresja. Psychologię alternatywną z dużym powodzeniem stosowano w regionie cywilizacji starożytno-aryjskiej, jak również w regionach Tybetu.

Coraz więcej ludzi zwracają się w kierunku psychologii alternatywnej i dzięki temu zmieniają bieg swojego życia. Najbardziej wybitni przedstawiciele, którzy kierując się intuicją, dostąpili tej wiedzy dzięki swoim nauczycielom to: Deepak Chopra, S. N. Lazarev, M. Norbekov, Louise Hay, Oleg Gadecki, Byron Katie, Wadim Tunejew, Sz. A. Amonaszwili, Tursunov O.G. oraz wielu innych.

Ludzie ci uleczyli się sami i zamienili swoje życie w szczęśliwe istnienie. Utworzyli oni własne systemy wiedzy, które pomogły milionom ludzi kardynalnie zmieniać ich życie i wyleczyć się z “chorób nieuleczalnych”. Ich systemy edukacyjne za pomocą różnych słów przybliżają opisane wyżej treści.

Zalecamy, abyście również skorzystali z tej wiedzy. Jeśli poważnie podejdziecie do tematu, to zauważycie praktycznie od pierwszego dnia, że to działa w sposób doskonały. Pierwszym krokiem jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie, zrozumienie, że to my sami, za pomocą swoich myśli i pragnień tworzymy rzeczywistość dookoła nas. A dalej, jeśli będziecie mocno pragnęli tego, cały Wszechświat będzie pomagał nam w kroczeniu tą Drogą do rzeczywistej Miłości i rzeczywistego szczęścia. Byleby uczeń był gotowy, a guru zawsze się znajdzie.

Jeśli znalazłeś błąd w pisowni, powiadom nas, zaznaczając ten tekst i naciskając Ctrl+Enter.

Leave a Comment